Намалението е САМО ОНЛАЙН!
Rory's Story Cubes е бранд с над двадесет международни награди. Особените правила на Story Cubes ги превръщат в любима безкрайна игра както на възрастните, така и на децата. Необходими са Ви само добра компания и добро въображение.

Story Cubes са познати най-вече със своето единствено официално правило - да се разказват истории по картинките на кубчетата. На този базисен принцип са построени всички останали правила, измислянето на които е работа на самите играчи. Бъдете креативни, измислете си правила! Именно тази особеност на Story Cubes ги превръща в една неотразима игра. Освен за игра, Story Cubes се използват и за обучение на чужди езици, развиването на асоциативната мисъл, развитието на латерално и т.нар. "обратно мислене", изучавани в PR-а (манипулиране и адаптиране на фактите, тоест кубчетата, към желаната информация).

Как точно се играе в Story Cubes? 
Игрите често се използват за тийм билдинг, брейн сторминг, като допълнения към други настолни игри, дринкинг гейм и др. Най-популярния начин на игра си става разказването на истории от изминалата вечер, измислени истории по предварителна тема и т.н. Елефант Букстор, както и някои други компании използва Story Cubes за интервю при наемане на кандидати на работа, което е добра проверка на адаптативността и въображението на кандидата.
Екипът ни с усмивка споделя с Вас няколко от любимите си начини на игра:


Асоциативна игра на филми (книги и т.н. - каквото Ви е по-интересно) 
Играчите се разделят на два отбора. Единият отбор задава задача на другия - да се разкаже сюжетът на посочения филм по кубчетата, които ще бъдат хвърлени от втория отбор. Съществителните от кубчетата се адаптират към желаните глаголи във разказа, и обратното. Времето за разказ се засича - препоръчва се за 9 кубчета не повече от една минута, но всичко зависи от възможностите и желанията на играчите. Препоръчва се използването на секундомер или по-добре - пясъчен часовник. Самите кубчета, разбира се, се адаптират към съответната сюжетна линия на филма. В рамките на споменатото време, първият отбор има прави да пречи да втория със своите несъгласия по разказа ("тази картинка не може да се трактува така"). При успех на втория отбор му се записва една точка, а първия трябва да "защити"своята позиция, като разкаже същата история по същите кубчета, но без да използва изразните средства, използвани от втората преди това. При успех играта продължава, като групите разменят ролите си. При неуспех на другия отбор се приписва още една точка. Играе се до определен брой точки, препоръчително 10. После можете да започнете отначало или да продължите с други правила.


Топло или студено - още една игра на филми (или книги)
Играчите са два отбора. Първият отбор хвърля заровете и отделя от тях тези, които прецени настрани. От отделените създава задача - заглавие на филм или сюжет. Препоръчително време за създаване на задачата - една минута. Втората група със или без помощта на подсказки се опитва да познае филма. Играта е като игра на "топло или студено". При всеки опит да се разкодира кубче или съчетание от кубчета другият отбор трябва да отчита опита със "топло" или "студено". Краят на играта е аналогичен както и при първия начин, но без размяна на ролите. 

Прочети още