Уважаеми клиенти на Elephant Bookstore,

Държим да Ви уведомим, че компанията ни е в активен процес на синхронизиране на е-магазина към условията на Регламента 216/679 на Европейския парламент и Съвета на Европа, свързан с използването, съхраняването и обработването на личните данни.

При желание да се свържете с нас във връзка с начина на съхраняването на личните Ви данни, молим да не се колебаете и да го направите на тел. 0896658052 или на info@elephantbookstore.com.

В най-близки срокове ще Ви запознаем с новите условия за работа със сайта. Сърдечно благодарим!

ОК

Правила и Условия

Общи условия

 

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки сайта на Елефант Букстор ООД вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Е ЗАБРАНЕНО.


Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Елефант Букстор ООД, е изрично забранено.


Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат изменяни от Елефант Букстор ООД по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.

Елефант Букстор ООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Елефант Букстор ООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.


Задължения на потребителя при регистриране 

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Елефант Букстор ООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Не се препоръчва използването на сайта от лица под 18 г. предвид особеностите на някои стоки.


Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Елефант Букстор ООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Елефант Букстор ООД при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Елефант Букстор ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Елефант Букстор ООД.

Елефант Букстор ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Елефант Букстор ООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. 

 

Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.

Елефант Букстор ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Виртуалния магазин Елефант Букстор ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.


Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Елефант Букстор ООД начин, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Елефант Букстор ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Елефант Букстор ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

Елефант Букстор ООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Елефант Букстор ООД обстоятелства.

Елефант Букстор ООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Елефант Букстор ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

Елефант Букстор ООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Елефант Букстор ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

Елефант Букстор ООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Елефант Букстор ООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Елефант Букстор ООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

Елефант Букстор ООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Елефант Букстор ООД, Потребителят ще бъде информиран за това и Елефант Букстор ООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

 

Плащане на закупени стоки и услуги


При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Елефант Букстор ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Елефант Букстор ООД чрез Pay-Pal и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на клиента. 

В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Елефант Букстор ООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

 

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 4 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

 

Отказ от закупена стока

Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид (Изключение прави целостта на транспортната опаковка) от страна на Купувача без обективна причина за рекламация в срок от 30  дни, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача. 

При констатация на дефектна стока от страна на клиента Елефант Букстор ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или съгласно клиентаската политика на Елефант Букстор ООД, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Елефант Букстор ООД. В случай, че закупената стока се връща не по причина на дефект, а  поради лично желание на клиента в рамките на споменатия 30 дневен срок, връщането е за сметка на потребителя. При всички случаи на връщане на продукт касовият бон е задължителното условие за изпълняването на подмяната или връщането на платената сума. Връщането на сумите се връща в същия ред, по който са били получени, в брой или да сметка.

Елефант Букстор ООД управляващ този Сайт НЕ декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Елефант Букстор ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


Отговорност

Елефант Букстор ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Елефант Букстор ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта www.elephantbookstore.com, и не носи отговорност за такова съдържание. Елефант Букстор ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.


Елефант Букстор ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.


Елефант Букстор ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.


Връзки към уебсайтове на трети лица


Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Елефант Букстор ООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Елефант Букстор ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право


За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на Елефант Букстор ООД:

Елефант Букстор ООД

ул. “Цар Иван Шишман” 31

 София 1000, България.


Последна актуализация 13.04.2016 г.