БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА БЪЛГАРИЯ за 1-2 дни

Връщане на стоки

Политика на Елефант Букстор ООД за връщане на закупени продукти.

„Елефант Букстор“ ООД, ЕИК 202297958, прилага Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита на потребителите.

Също така, в съгласуване с Директивата и със Закона за защита на потребителите, „Елефант Букстор“ ООД прилага собствени политики, предлагащи по-щадящи условия за своите клиенти.

Тук може да намерите подробна информация относно правата на клиентите ни при връщане на закупени продукти. За получаване на индивидуална или по-подробна информация ще послужат Общите условия за ползване на уеб сайта. Клиентите ни винаги могат да се свържат с нас на sales@elephantbookstore.com или на адрес гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31, или на телефон +359886420954.

Потребителски права при връщане на продукт

Всеки клиент има право да се откаже от договора (всяка една покупка с касова бележка съгласно действащото законодателство представлява договор) с „Елефант Букстор“ ООД в рамките на 30 дни (а не 14, както ограничително е предвидено от закона), без изричното задължение да бъде посочвана причината за отказа. Срокът за отказ приключва след изтичане на споменатите 30  дни, считано от:

1.                  Датата на доставка.

1.1.           При условие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

2.                  Датата, на която са закупени съответните продукти от физическия магазин.

Клиентът също така е в правото си да се откаже от току-що направената онлайн поръчка в срок до 48 часа, считано от получаването на поръчката Ви.

 

За да се откаже от покупката или от направената поръчка, потребителят трябва да информира съответното търговско звено за решението си. Това може да се направи в свободен текст или дасе използва стандартен формуляр за отказ, който да се изпрати на електронен адрес sales@elephantbookstore.com. Заедно с уведомлението за отказ, по желание може да се изпратят и самите продукти.

Важно: Връщането на продуктите трябва да се случи в рамките на текущите 30 дни, считано от получаването на уведомлението за отказ. Заедно със стоката следва да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).


Разходът за връщане на продукт поради вина на
„Елефант Букстор“ ООД е за сметка на дружеството.
Разходът за връщане на продукт при директен отказ в рамките на 48 часа е за сметка на дружеството.

Разходът за връщане поради лично желание на клиент без каквато и да било вина от страна на търговеца е за сметка на клиента.

 

Връщаният продукт следва задължително да притежава добър търговски вид, който позволява последващата му продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи, или ако дефектът бе причинен по вина на търговеца. В случай на нарушен търговски вид на продукта (извън споменатите по-горе случаи), търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли разход за възстановяване на продукта в търговски вид.

При приемането на връщането, по отношение на което е упражнено право на отказ, търговецът ще извърши преглед и може да откаже от приемането им, ако установи, че върнатите продукти са различни от доставените.

„Елефант Букстор“ ООД си запазва правото да  откаже приемането на продуктите, ако поради системност в поръчването и отказването през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.

Последици от връщане на продукт

При връщане на поръчка „Елефант Букстор“  ООД ще възстанови всички суми, получени от страна на клиента. Това включва разходите за доставка (ако е приложимо), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата  постъпване на доказателство за връщане на съответния продукт. Търговецът не се задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка, ако изрично е избрана доставка, различна от най-евтиният вид стандартна доставка, предлаган от търговеца. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път или по друг начин, удобен на клиента.

„Елефант Букстор“  ООД запазва правото си да отложи изплащането на сумите, докато потребителят не предяви доказателство за извършеното връщане.