Политика на поверителност                 Уважаеми клиенти,

 

От 25 май 2018г. е в сила нов Регламент за защита на личните данни в Европейския съюз. В качеството си на администратор на лични данни, „Елефант Букстор“ ООД, ЕИК 202297958, с адрес гр.София, ул. „Иван Шишман“ 31, отговаря на всички изисквания на Регламента.

 

Ние събираме само тези данни за Вас, които са ни необходими за изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на нашите стоки, и ги пазим отговорно и законосъобразно.

 

Вашите лични данни (три имена, електронен адрес,  адрес за доставка и телефон) са ни необходими, за да Ви идентифицираме като наш клиент, за да изпълним задълженията ни за продажба и доставка на избраните от Вас продукти или да се свържем с Вас, ако Вие сте пожелали това.

 

На територията на книжарницата се осъществява видеонаблюдение, свързано с легитимния интерес на администратора да гарантира безопасността на имуществото, служителите и посетителите.

 

Ако желаете да получите допълнителна информация за това какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към управителя на магазина лично или на електронна поща info@elephantbokstore.com.

 

25.05.2018 г.                                                                                                                                   С уважение: Рубен Лазарев, управител
Политика за защита  на личните данни

 

„Елефант Букстор“ ООД (Наричано по-долу „Администратор“, „Елефант Букстор“ или „Дружеството“)  е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни) на физическите лица и тяхното обработване. Тази политика има за цел да информира потребителите за събирането, обработването и съхраняването на личните им данни, както и правата които имат в тази връзка.

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование:                                        „Елефант Букстор“ ООД

ЕИК:                                                             202297958

Седалище и адрес на управление:       гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31

Адрес за кореспонденция:                    гр. София, ул. “Иван Шишман“ №31

Телефон:                                                 0896658052

Мейл:                                                       info@elephantbookstore.com

Уебсайт:                                                 www.elephantbookstore.com

 


Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование:                                        Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:     гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Адрес за кореспонденция:                    гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Телефон:                                                     02/9153518

Уебсайт:                                                     www.cpdp.bg

I. Основания за обработка. Цели и принципи. Видове лични данни.

Чл.1. Дружеството събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с използването на сайта и онлайн магазина www.elephantbookstore.com , основавайки се на чл.6, ал.1 от Общия Регламент за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на:

-       Изрично получено съгласие от Вас като потребител (клиент).

-       Задължение на Дружеството за изпълнение на договор с  Вас.

-       Спазване на законово задължение.

-       За целите на легитимните интереси на Администратора.

Чл.2.(1) Дружеството събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел:

-       Предоставяне на достъп до онлайн магазина със съдържание, персонализирано и ограничено спрямо критериите, заложени от Вас.

-       Предоставяне на пълна функционалност за използване на онлайн магазина чрез създаване на профил за осъществяване на поръчка – сключване на договор, както и персонализация на страната по този договор.

-       Счетоводни цели.

-       Защита на сигурността.

-       Изпълнение на договора за изпълнение на съответната услуга.

-       Изпълнение на задълженията към държавни и общински органи.

(2) Администраторът спазва следните принципи, свързани с обработването на лични данни:

-       Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

-       Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели.

-       Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на Вашите данни.

-       Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите.

-       Подходящо  ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

 

Чл.3. За да Ви предостави ефективен достъп до онлайн магазина Дружеството събира, обработва и съхранява следните лични данни:

-       Потребителско име, e-mail адрес и парола, когато се регистрирате, за улеснение използването на услугите на сайта на Администратора.

-       Имена, адрес, e-mail адрес и телефон при покупка на продукти за регистрирани и нерегистрирани потребители.

-       Име, e-mail адрес и телефон, когато правите заявка за конкретен продукт.

-       Информация за устройството, от което посещавате сайта, както и демографска информация когато влизате на уеб платформата на „Елефант Букстор“ ООД.

-       Бисквитки за индивидуализиране на браузера Ви –бисквитки за статистика и функционални бисквитки.

-       Име, е-mail адрес, телефон и интереси, при попълване на формата за контакт на сайта на „Елефант Букстор“ ООД и изпращане на съобщение до Администратора или при отправяне на запитване за даден продукт. 

Чл.4. Следните операции, за следните цели се извършват от Дружеството с горепосочените лични данни, предоставени от Вас:

(1)   Регистрация на клиента в онлайн магазина и изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние, като целта е да се улесни използването на уеб магазина на „Елефант Букстор“ ООД, като се конфигурира всеки път веднъж обозначения адрес от клиента на Дружеството. Това прави пазаруването в електронния магазин по-лесно и достъпно. Създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка за поръчката на продукт и извършването на доставка от страна на Дружеството. За изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние без регистрация на уеб платформата, клиентът предоставя своите имена, адрес, e-mail адрес телефон и се съгласява с общите условия на сайта. Тези лични данни се събират и обработват от Администратора на договорно основание-Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, б).

(2)   Когато избран от Вас продукт не е наличен или конкретен размер е изчерпан имате възможност да направите запитване като попълните вашите имена, e-mail адрес и телефон. Данните се събират с цел осъществяване на връзка с Вас за предоставяне на услугите, които Дружеството предлага. Тези данни се събират и обработват от Администратора на преддоговорно основание, за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните за сключване на договор за покупко-продажба – Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал.1, б).

(3)   Онлайн платформата Ви дава възможност да се свържете и  изпратите съобщение до Дружеството, като попълните формата за контакт, която изисква имена, e-mail адрес и телефон, намираща се на сайта на „Елефант Букстор“ ООД. Тези данни се събират и обработват от Администратора на основание негов легитимен интерес за отговаряне на постъпили запитвания от потребителите – Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1 , е).

(4)   Дружеството събира данни чрез бисквитките, които използва. Бисквитките за статистики се използват с цел да помагат на Дружеството да водят статистика как Вие потребителите използвате сайта. Функционалните бисквитки се използват с цел правилно функциониране на сайта и оптималното му използване, като Ви предоставят улеснен достъп до услугите, които уеб платформата предоставя.

Чл.5.(1) Дружеството не събира и не обработва т.н. „чувствителни лични данни“ , в т.ч. данни разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на потребителите.

   (2) Личните данни, които се събират през онлайн магазина от Администратора са събрани от лицата, за които се отнасят.

   (3) Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с предоставените му лични данни.

    (4) Администраторът не събира и не обработва лични данни за лица под 18 години, освен ако не е на лице изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

 

II. Бисквитки

Чл. 6. Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с нашия или други сайтове.

Чл. 7. Видове бисквитки, използвани на нашия сайт:

(1)               Функционални бисквитки-Използваме ги, за да можем да запомняме какви настройки в своя профил сте избрали, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната ви поръчка, за да ви препоръчваме продукти, които отговарят на вашите предпочитания и за да събираме и анализираме начина на използването на сайта с цел да подобряваме потребителското изживяване и да ползвате още по-лесно и удобно нашия сайт

 

(2)          Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта на нашия сайт, което ни помага да анализираме колко удобно е използването на сайта ни. За целта използваме Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да следим ефективността на услугата ни и да ги подобряваме. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, e 24 месеца.

 

Чл. 8. Управление на бисквитките:

     (1) Вие можете да управлявате използването на “бисквитки” и да забраните споделянето на информация с партньори, следвайки стъпките по-долу.

1. Възможно е да спрете използването на всякакви “бисквитки” от браузъра Ви, като промените настройките му за “бисквитки”. Обикновено тези настройки се намират под менюто “Опции”, или “Предпочитания”.Следните линкове може да бъдат полезни (алтернативно може да използвате “Help”/”Помощ” опцията на Вашия браузър.

 

Настройки за ‘бисквитките’ под Internet Explorer

Настройки на ‘бисквитките’ под FireFox

Настройки на ‘бисквитките’ под Google Chrome

Настройка за 'бисквитките' под Safari

Настройка за 'бисквитките' под Safari (телефони и таблети)

   (2) За повече информация относно употребата на “бисквитки” (cookies) от нашия сайт, можете да се свържете с нас на info@elephantbookstore.com.

III. Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл.9. (1) Дружеството ще съхранява Вашите лични данни докато профила Ви в онлайн магазина съществува. След неговото изтриване Администраторът следва да положи необходимите мерки за изтриването на тези данни, без ненужно забавяне и ако законът позволява това.

     (2) Данните, предоставени във връзка с направените онлайн поръчки, се съхраняват от Администратора за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „Елефант Букстор“ ООД, съдебни или административни спорове с потребителите на онлайн магазина. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от „Елефант Букстор“ ООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

     (3) В случай, че срокът  за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед на изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството, същото е задължено да Ви уведоми за конкретното удължаване на срока и основанието за него.

 (4) Данните, предоставени при попълване на формата за контакт на онлайн магазина или при отправянето на заявка към „Елефант Букстор“ ООД се съхраняват за срок от 2 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

 

IV. Предаване на лични Ви данни

Чл.10. Администраторът използва доставчици на услуги, които извършват определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на стоки, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите.  

 

V. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл.11. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

(1)       Ако не желаете част или всичките Ви лични данни да продължават да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните форма за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст.  

Чл.12. Право на достъп и коригиране на данните. Право на възражение.

(1)   Вие имате право да поискате и да получите достъп до данните си, свързани с Вас и до информацията отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от Администратора.

(2)   Вие имате право да коригирате неточни или да попълните непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в онлайн магазина или чрез искане до Администратора.

(3)   Ако Администратора обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес, Вие имате правото да възразите срещу това обработване във всеки един момент.

Чл.13. Право на изтриване на данните („право да бъдеш забравен“). Право на ограничаване на обработката.

(1)   Когато е налице някое от посочените по долу основания, Вие имате право да поискате от Администратора да изтрие част или всички Ваши лични данни, като Администратора има задължение да го направи, без ненужното забравяне.

·       Личните данни се обработват по различен начин от първоначалния.

·       Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.

·       След оттегляне на съгласието Ви за обработване на личните данни и не е налице друго правно основание за тяхната обработка.

·       Личните данни се обработват незаконосъобразно.

·       Вие възразите срещу обработването на личните Ви данни с цел предлагане на услуги свързани с информационното общество.

·       Личните данни се съхраняват и обработват за по-дълъг срок от законово установения и за това Вие не сте дали изричното си съгласие.

(2)   Вие имате право да поискате от Администратора личните Ви данни да бъдат обработвани ограничено – за определени цели.

Чл.14. Право на преносимост на данните.

(1) При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте предоставили на Администратора, в структуриран формат, който може да се разчете от машина.

Чл.15. (1) За да упражните правата си по предходните членове, следва да се обърнете към нас или на електронния ни адрес- info@elephantbookstore.com или на адреса, посочен по-горе.

(2) На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Чл.16. „Елефант Букстор“ ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на нашия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

Чл.17. Право на подаване на жалба пред надзорен орган.

(1)    Ако мислите, че правата ви във връзка с личните данни са били нарушени, моля да се свържете с „Елефант Букстор“ ООД, за да може Администраторът да намери решение на въпроса.

(2)   Може да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях.

В България това е Комисията по защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел.: 0035929153518

    

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от август 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за Ваше удобство. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.